PRESENCE

OPERATIONAL TRAINING CENTERS

 • SAB JMJ
  Kurnool
 • SAB VTC
  Khargone
 • SAB VTC
  Dhamnod, Dhar
 • SAB VTC
  Sidhi
 • SAB VTC
  Narsinghpur
 • SAB Saviour
  VTC Bhopal
 • SAB VTC
  Akodia Shajapur
 • SAB Phulbani
  Kandhmal
 • ADHIKARI ITC
  Nayagarh
 • JMJ Degree College
  Warangal
 • SAB JMJ
  Mahbubnagar
 • SAB JMJ
  Hyderabad
 • SAB VTC
  Gomati
 • SAB VTC
  Kanpur
 • SAB VTC
  Shajapur
 • SAB VTC
  Badanu
 • SAB VTC
  Maharajganj
 • SAB VTC
  Gwalior
 • SAB VTC
  Alwar